Fra kropshad til kropsfred til dig med bulimi

6 ugers kropsterapeutisk onlineforløb

 

 

Forløbet er til dig der har eller har haft bulimi og som savner redskaber til at kunne være i din krop. Til dig der vil lære at bruge din krop til at styrke dig selv, følelsesmæssigt.

 

 • Har du eller har du haft bulimi, og er det stadig svært for dig at være i din krop?
 • Har terapi givet dig forståelsen af hvad spiseforstyrrelsen dækker over, men føler du dig stadig ikke hjemme i din krop? 
 • Ved du stadig ikke hvordan du holder op med at tage afstand til din krop?
 • Ved du stadig ikke hvad du kan gøre for at selvhad og mindreværd forsvinder?
 • Ved du stadig ikke hvad du kan gøre for at hvile i din krop?
 • Vil du lære at samarbejde med din krop i stedet for kæmpe imod den?

 

 

Så har du brug for to ting:

 

 1. Den rigtige kontakt til din krop.
 2. Den rigtige forståelse af din krop.

 

For med de to ting på plads kan du "styre" dine følelser og tanker, så de ikke styrer dig!

 

online udtalelse png.png

 

Tale er vigtigt. Indsigt og forståelse er vigtig. Men at kunne gøre noget, med de følelser og tanker der bliver ved med at skabe afstand til din krop, er helt nødvendigt. Måden du kan gøre noget, er ved at inddrage din krop.

 

Forløbet tager fat på en overset del af spiseforstyrrelsen. Nemlig den tætte sammenhæng mellem din krop og dine følelser. De tanker og følelser som udspringer af spiseforstyrrelsen og som du tror er dine egne. Tanker og følelser som opstår når du mærker og sanser din krop. Følelser og tanker som stadig kan være der, selv efter spiseforstyrrelsen på mange måder er væk. Tanker og følelser som holder dig fast i en indre kamp mod din krop.

 

Kan du svare på følgende?

 

 • Hvordan påvirker dine følelser kontakten til din krop?
 • Hvordan påvirker dine tanker kontakten til din krop?
 • Hvordan påvirker kontakten til din krop dine følelser?
 • Hvordan påvirker kontakten til din krop dine tanker?

 

Kender du ikke svarene, så er der et stort indre potentiale du ikke får udnyttet og dømmende og hårde tanker vil blive ved med at gøre det svært for dig at føle dig tilpas og hjemme i din krop.

 

Når du tilgengæld kan svare på de fire spørgsmål, kan du betragte følelserne og tankerne lidt udefra og dermed flytte fokus væk fra dem. Det er måden du stopper det kropslige ubehag og det er måden du igen vil kunne føle dig til rette i din krop. Det gør en verden til forskel!

 market.png

 

Sådan hænger det sammen:

 

Din krop og dine følelser er tæt forbundet. Når du mærker din krop, opstår der en følelse eller tanke. Som spiseforstyrret er disse følelser og tanker ofte kritiske stemte overfor din krop. Det er derfor du kan føle dig forkert og utilpas i din krop - uanset hvordan din krop ser ud. Jo mere du lytter til tankerne og følelserne, jo mere utilfreds vil du være med din krop, jo mere utilpas i din krop føler du dig og jo mere afstand tager du til den.

Problemet er, at jo længere væk du kommer fra din krop, jo mere vil følelser og tanker fylde. Jo mere de fylder, jo mere er det følelserne du "mærker" og ikke din fysiske krop.

På den måde er det du mærker i din krop, altså tæt forbundet med hvordan du har det følelsesmæssigt. Men også omvendt. Hvordan du har det følelsesmæssigt, påvirker i høj grad det du mærker i din krop og måden du opfatter den på.

Så længe du ikke kan adskille den konkrete kontakt til din krop fra følelserne og tankerne omkring den, så vil du altså nemt overvældes af væmmelse og ubehag ved at være i din krop. Og på den måde vil du kunne sanse og mærke ting i din krop, som ikke rigtig er der. Sansninger som igen er forbundet med ubehag og svære følelser. Sansninger som forstærker behovet for at fokusere på krop og mad.

Denne negative spiral fortsætter indtil den rigtige kontakt til din krop skabes!

 

  

For med den rigtige kontakt til din krop, kan du flytte dit fokus og dermed skabe en ny måde at opfatte og mærke din krop på.

 

  

Så jo før du lærer at være i din krop, uden at selvhad og kropsligt ubehag overmander dig, jo bedre. For det giver dig mulighed for at at sige nej til spiseforstyrrelsen. Nej, til dens følelser. Dens tanker. Dens adfærd.

 

 

I forløbet får du det kropsterapeutiske fundament på plads. Du lærer at svare på de 4 ovenstående spørgsmål og du lærer hvordan du på en nem og enkel måde, kan flytte dit fokus væk fra de kritiske tanker og følelser. Du lærer med andre ord, en konkret og enkel metode til at skabe en ny måde at have det på i din krop. En ny måde at betragte dine følelser og tanker på og en ny måde at håndtere dem på.

 

 


På dette 6 ugers onlineforløb, lærer du hvordan du styrer ud af de følelser og tanker, som gør det svært for dig at være i din krop.

 

Følger du programmet trin for trin vil du:

 

 • Få den rigtige kontakt til din krop.
 • Få den rigtige forståelse af din krop.
 • Lære hvordan du skaber en ny måde at have det på i din krop.
 • Lære at styre ud af de følelser og tanker, der forhindrer dig i at kunne hvile i din krop.
 • Lære hvorfor og hvordan dine følelser og tanker, påvirker kontakten til din krop.
 • Lære hvordan du bliver mere modstandsdygtig overfor følelser og tanker.
 • Vide hvordan du støtter dig selv bedst muligt.

 

Resultatet er med andre ord, en konkret måde du kan gøre noget, for at blive ved med at træde ud af de følelser og tanker som ellers holder dig fast i et følelsesmæssigt og kropsligt fængsel.

 

 

 

Sagt om Dianes lære:

 

"Helt konkret havde jeg førhen ofte en følelse af, at der sad noget, der føltes som vandballoner og pressede ind på mine lår og hofter. Denne følelse opstod ofte og i sær når mine tanker kredsede om, hvad jeg synes om mig selv og hvad andre synes om mig i forskellige situationer. Det var ofte her jeg overspiste, både for ikke at mærke følelserne og for ikke at mærke “vandballonerne” i mine ben. jeg ved nu at ikke alle de sansninger jeg får i min krop er virkelige..." Camilla.

 

Jeg har lært at skelne hvad der er mig og hvad der er min spiseforstyrrelse og jeg bliver for hver dag bedre og bedre til ikke at lytte til de nedgørende og sårende tanker min spiseforstyrrelse fortæller mig. Jeg har lært at mærke min krop og vi bliver bedre venner som tiden går.” Karen.

 

"Igennem mit kropslige arbejde har jeg mærket hvor stor sammenhæng der er mellem krop og psyke og hvor meget man kan rykke ved sindet, når man rykker ved kroppen." Christina Nørgaard

 

 

 

Med forløbet får du:

 

 • Refleksions opgaver.
 • Lydfiler med øvelser.
 • Lydfiler med guidede afspændinger.
 • Lydfiler med den nødvendige teoretiske viden.
 • Arbejdsbog til det teoretiske, så du aktivt forholder dig til den nye viden du tilegner dig.

 

Forløbet består af disse 6 moduler:

 

Modul 1 Kropsbevidsthed

Her lærer du hvad den rigtige kontakt til din krop er. Hvordan du skaber den og hvorfor den er vigtig når du skal skrue ned for følelser og tanker. Du lærer hvorfor det er et absolut must at kunne mærke den konkrete sansning af din krop. Modulet består af let forståelig teori og to simple kropslige øvelser, som tilvænner dig at mærke din krop og blive i sansningen af den.

 

Modul 2 Kropsoplevelse

Her arbejder du med den følelsesmæssige dimension af din krop. Ved at løse forskellige opgaver får du øje på hvordan dine følelser og tanker påvirker det du mærker i din krop. Fylder denne dimension for meget, holdes du fast i et urealistisk kropsbillede og selvhad og kropsligt ubehag udgør din virkelighed. Du lærer derfor vigtigheden af at skrue ned for denne dimension, så du ikke længere kun "mærker" følelserne, når du mærker din krop. Du lærer hvordan din kropsoplevelse ser ud og hvilke falske sansninger den skaber i din krop.

 

Modul 3 Begge dimensioner samtidig

Her samler vi modul 1 og 2. Du lærer hvordan den konkrete og den følelsesmæssige dimonsion er til stede på samme tid, og hvordan du kan navigere i dem. Dette er nøglen til at vide hvor du skal sætte ind for at kunne tage styringen over dine følelser og tanker. Det er nøglen til at kunne være i din krop, uden at selvhad og væmmelse fylder det hele. Du får gjort det ubevidste bevidst, så du kan svare på de 4 spørgsmål fra tidligere.

 

Modul 4 Afgrænsning

Her lærer du hvad din kropslige afgræsning er. Du lærer hvorfor du har brug for den, og hvordan du med den, kan styrke dig selv følelsesmæssigt. Her vil du få øje på hvordan kontakten til din krop påvirkes i forskellige situationer og følelsestilstande. Modulet består af mange kropslige øvelser, så du lærer de forskellige måder at skabe din kropslige afgrænsning på og finde frem til den der virker bedst for netop dig.

 

Modul 5 Din krop som vejviser

Med din nye kontakt og forståelse af din krop, kan du passe bedre på dig selv. Din krop taler nemlig til dig. Den viser dig, hvor du skal gøre noget for at styrke dig selv, så du kan blive i din krop uden at følelser og tanker får dig væk fra den - væk fra dig selv.

 

Modul 6 At handle på det din krop viser dig

Her samler du den nye viden du har fået om din krop. I hvilke situationer er du særlig udsat for at miste kontakten til din krop, hvor har du brug for at øge kontakten til din krop og hvad virker bedst for dig til at gøre dette? Alt det bliver tydeligt for dig, så du efter de 6 uger har en køreplan til fortsat at kunne styrke kontakten til din krop og dermed flytte fokus væk fra de følelser og tanker, som har holdt dig fast i en bestemt måde at mærke din krop og opfatte din krop på. Her samler du din nye viden om din krop og dig selv, så du kan fortsætte med at styrke kontakten til din krop og mindske følelserne og tankernes magt over dig.

 

Resultatet efter de 6 uger er, at du kan bruge din krop til at skrue ned for de følelser og tanker der gør det svært for dig at være i din krop. Efter de 6 uger er du klædt på til at fortsætte din rejse væk fra spiseforstyrrelsen og hjem til din krop. 

 

  

Ofte stillede spørgsmål:

 

Hvordan foregår det?

Det hele foregår online. Du får adgang til forløbet, straks efter købet er gennemført. Det starter med en forberedelsesdag som jeg har kaldt Dag 0. Her skal du printe arbejdsbogen og lytte til en lydfil. Så er du klædt på, praktisk og mentalt, til forløbet du skal igennem. Kurset ligger i et onlineforum hvor du får din personlige adgangskode til. En oversigt viser dig nøjagtig hvad du skal gøre. Trin for trin. Dag for dag. 

Hvor lang tid skal jeg bruge på det?

Det veksler fra dag til dag. Nogle dage kun 15 minutter, andre dage længere. De 5 lange lydfiler med teorien, varer ca. 45-55 minutter hver. De forskellige refleksionsopgaver kan du dele op over flere dage, så længe du løser dem inden næste modul går igang. Det er klart, jo mere du fordyber dig jo hurtigere og bedre resultater vil du opnå.

Kræver det særligt udstyr?

Nej. Det eneste redskab du får brug for, er en hoppebold eller tennisbold. Derudover skal du kunne printe arbejdsbogen og opgaverne som skal udfyldes.

Hvad hvis jeg bliver forhindret i at lave en øvelse en dag?

Programmet er lavet, så du skal arbejde med programmet hver dag i 42 dage. Men det er ikke altid det går som planlagt. Derfor tager forløbet også højde for, at der kan være dage hvor du er forhindret i at lave dagens program. Det er sat op, så du kan sikre dig, at alle trin gennemgåes. Selvfølgelig, jo flere af de dage, jo længere tid går der, før du får den fulde effekt af redskaberne. Tempoet sætter du.

Jeg har modstand på at skulle mærke min krop, vil jeg kunne lære det?

Ja. Forløbet er bygget op så du gradvis udvider din tryghed ved at skulle mærke din krop. For at lære at være i din krop igen og for at du kan tage styringen over følelserne og tankerne, der forhindrer dig i dette, skal du igennem "modstanden". Du må mærke modstanden, rumme at den er der og derudfra gøre noget med den. Hvad du skal gøre for at rumme, er netop det du lærer undervejs. At opnå resultatet forløbet kan give dig, kan du ikke tale eller tænke dig til. Kroppen er udgangspunktet i alt hvad du skal arbejde med i forløbet. Og kun ved at bruge din krop - lave øvelserne og opgaverne, som forløbet indeholder, vil du kunne opnå den ovennævnte effekt af redskaberne. Jeg har mere end 3 års erfaring med at hjælpe kvinder med spiseforstyrrelser ud fra denne metode, og alle øvelser er nøje udvalgte til at kunne gennemgåes på egen hånd. Ikke for uoverskuelige eller udfordrende. I forløbet er der også en "førstehjælpsvideo" hvor du får tips til hvad du kan gøre, skulle det blive for svært for dig at arbejde med kroppen.

Er jeg så helt fri for selvhad og kropsligt ubehag?

Forløbet er ikke et quick fix eller en kortsigtet løsning. Det er ikke sådan, at du om 6 uger er fuldstændig fri for de følelser og tanker der gør det svært for dig at være i din krop. Spiseforstyrrelsens tanker og følelser går ikke væk af sig selv. Istedet skal de "styres", så du lærer at adskille dig fra dem. Det er måden du igen vil kunne være i din krop, uden at selvhad og mindreværd fylder. I forløbet lærer du hvordan du kan blive ved med at håndtere de følelser og tanker så der med tiden bliver længere imellem dem og så de bliver mindre kritiske. Målet med forløbet er altså at gøre dig i stand til at håndtere dine følelser og tanker, så de ikke længere påvirker hvordan du sanser og mærker din krop og så du kan skabe en ny måde at have det på i din krop.

Virker det for alle?

Programmet kræver handling. Det vil sige du skal være klar til at gøre noget for at ændre hvordan du har det i din krop. Forløbet er derfor ikke til dig der stadig er så meget i spiseforstyrrelsen at du tror maden og kroppen er løsningen på dine problemer. Du skal have et ønske om at slutte fred med din krop og du skal have modet og lysten til at arbejde med din krop. Er du i psykiatrisk behandling eller meget psykisk sårbar, er forløbet heller ikke til dig. Her er et onlineforløb ikke den rette indsats.

Er jeg så helt fri for kritiske tanker og følelser når forløbet er slut?

Nej. Følelser og tanker opstår altid. Også når forløbet er slut. Men du vil vide hvad du skal gøre med dem, så de ikke længere fylder det hele og påvirker dit humør og din adfærd i samme omfang. Du vil vide hvordan du kan flytte fokus væk fra dem hen til mere støttende og selvkærlige følelser og tanker. Og jo længere tid du gør det, jo mere konkret og stabil vil kontakten til din krop blive. Og jo mere stabil og robust vil du derfor blive, følelsesmæssigt. Med andre ord, de redskaber du lærer i forløbet, skal du, blive ved med at anvende hver gang følelser og tanker gør det svært for dig at være i din krop - i dig selv.

Er det super nemt at hvile i min krop bagefter?

Ikke nødvendigvis. Forandring og udvikling er en proces. Hvordan du har det i din krop efter forløbet, afhænger dels af hvordan du har det ved forløbets start og hvor grundigt du arbejder med programmet. Det tager mere end 6 uger at ændre dine følelser og tanker til at være mere støttende og kærlige. Også det er en proces. Men jo længere tid du anvender redskaberne jo hurtigere vil det gå, og det vil gøre at det du mærker i din krop ikke automatisk kobles sammen med væmmelse og ubehag. Det jeg kan love dig, er at jo længere tid du anvender redskaberne du lærer, jo mere konkret og realistisk kontakt til din krop vil du få. Dermed vil følelser og tanker fylde mindre og de vil ændre karakter med tiden. Så jo længere tid du anvender reskaberne, jo mere vil du kunne føle dig hjemme i din krop.

Kan det kombineres med anden form for terapi?

Ja, det kan det godt. Uanset om du er midt i spiseforstyrrelsen, på vej ud af den eller helt ude af den, så kan du have glæde af redskaberne du lærer i forløbet. Hvis du har svært ved at være i din krop og hvis det at mærke din krop udløser følelser og tanker, så vil disse redskaber bidrage positivt til din proces. I forløbet lærer du at betragte spiseforstyrrelsen ud fra en helt ny vinkel. Nemlig kroppen. Du lærer at aflæse din krop og du lærer hvad du skal gøre for at kunne være i den uden at spiseforstyrrelsens dømmende tanker overtager styringen. Er du i psykiatrisk behandling eller meget psykisk sårbar, så er forløbet dog ikke til dig. I disse tilfælde er dette onlineforløb ikke stedet at starte.

 

Hvad er fordelen ved at det er online fremfor hos dig på klinikken?

Den største fordel for dig er at du lærer de præcis samme principper som mine klienter på klinikken, til en langt lavere pris. En anden fordel er at du har materialet til evig tid. Dvs. du kan lytte til materialet, når der er noget du har brug for at genopfriske. Al udvikling er en proces. Og derfor kan du ved at lytte til det samme materiale flere gange, opfange og lære noget nyt. Det du ikke får ved onlineforløbet er mine input til dine specifikke udfordringer og du får heller ikke den manuelle kropsbehandling med. Men enhver der går i forløb hos mig, lærer de samme redskaber som præsenteres i forløbet her. Så er der selvfølgelig forskelle i hvor vægten skal lægges. I forløbet lærer du også at reflektere over hvad du har mest brug for og derfor skal fokusere ekstra på. Nogle vil derfor kunne gennemgå forløbet her og få lige den hjælp og de input de har brug for. Andre kan have behov for at supplere med nogle behandlinger hos mig. Er der behov for det, vil kombinationen af onlineforløbet og behandlingen 1:1, være både billigere og meget givende idet du har materialet at arbejde med ved siden af. 

Kræver det særligt udstyr?

Nej, det kræver intet dyrt udstyr. Det eneste det kræver er en hoppebold eller tennisbold, et tæppe at putte dig i, når du lytter til afspændingerne samt printer og papir.

 

 

Har du spørgsmål til forløbet er du velkommen til at kontakte mig på mail@dianeholberg.dk